På tide å melde seg inn i en kvenforening?

I Troms og spesielt Nord-Troms, er det mange lokallag som frivillig jobber for å fremme kvensk kultur i våre områder. De har endel medlemmer, men kunne gjerne hatt flere.

«Hvorfor er det så viktig å være medlem?», tenker kanskje mange. Vi vet jo at vi har kvensk tilhørighet, men man kjenner kanskje ikke behovet for å gjøre noe med det.

For å være med i et lokallag behøver man heller ikke å arbeide aktivt for det kvenske, men antall medlemmer sier noe om hvor viktig befolkningen synes at det kvenske er.

Synes du at kvensk bør synliggjøres mer? At det kvenske skal være med videre i våre fortellinger om hvem vi er og hvor vi kommer fra? Er svaret ja, bør du melde deg inn.

Det er mange lokallag spredt i hele regionen. Disse er opprettet av folk som har et engasjement for det kvenske, og som synes det er viktig at det fokuseres mer på det. Motivasjonen for å holde på, er for mange at det arbeidet man legger ned har en betydning for flere enn en selv. At det er ønsket og villet av befolkningen. En slik motivasjon kan gis gjennom økt medlemstall. Med å melde seg inn, forteller man at man setter pris på det arbeidet som gjøres, at man ønsker at vår kvenske tilknytning skal komme fram i lyset.

Ditt bidrag er viktig! Meld deg inn og støtt kvensaken!

Om du lurer på hvem man skal kontakte for melde seg inn i et lokallag, så kontakt oss gjerne. For Halti kvenkultursenter IKS er lokallagene viktige, for de representerer grasrota i regionen. Vi har et nært samarbeid med de ulike lokallag, og vi ser viktigheten av at de finns, og at folk er medlemmer. Aktive sterke lokallag påvirker lokalsamfunnet, og vi ønsker oss mange slike.