Opplev Arvid Petterson på Paaskiviikko

Arvid Petterson. Foto: Turi E. Olderheim

Petterson er født 5. januar 1940 i Brennelv i Porsanger. I 2008 ga han ut boken «Fortiet fortid – tragedien Norge aldri forstod», en bok om tvangsevakuering og overvintring i Nord-Troms og Finnmark 1944-1945.

I 2012 ble Petterson tildelt Det Kongelige Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull, for sin evne til å formidle glemt historie og kulturhistorie fra Finnmark. Han ble også tildelt Finnmark fylkes kulturpris samme år.

Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms, finner sted 8.-14. juni. Her er oversikt over hvor og når du kan oppleve Petterson live med kåseriet «Veier i kvensk historie»:

  • Mandag 8. juni: Lyngen folkebibliotek, kl. 18.00
  • Tirsdag 9. juni: Kåfjord kultursenter, fra kl. 18.00.
  • Onsdag 10. juni: Broen pub i Skibotn, kl. 20.00
  • Torsdag 11. juni: Skjervøy folkebibliotek, kl. 18.00

 

Velkommen! Tervettulemaa!

 

Paaskiviikko-nyheter:

Hold deg oppdatert på facebook:

 

Troms-fylke-stempel.jpg Ymber_Blue.jpg

Vi takker for støtten!