Ønsker ett flagg for alle kvener på Nordkalotten

I en uttalelse fra Kvensk Råd heter det som følger:

Kvensk Råd, som er en samarbeidsplattform for Norske Kveners Forbund (NKF) og Kvenlandsforbundet (KLF), vil ikke – og skal ikke uttale seg om hvordan et eventuelt flagg for NKF skal se ut.

Vi registrerer flaggvalg hos andre organisasjoner og mener NKF står like fritt som disse hva angår flaggvalg for sine medlemmer. Utover organisasjonenes ulike flagg, ønsker Kvensk Råd ett felles symbol for alle kvener i Norge og på resten av Nordkalotten.

De ulike organisasjonene har nå oppnådd enighet om en felles, offentlig kvensk dag – kvenfolkets dag 16. mars. Vi ønsker at neste steg nå er ett felles flagg som alle kan stå inne for, f.eks. et kombinasjonsflagg av de vedtatte flaggene til KLF og STR-T.

Vi ønsker Norske Kveners Forbund lykke til med valg av flagg for forbundet, slik at arbeidet videre kan dreie seg om et felles symbol for alle kvener.

Illustrasjonsfoto: Dette er ikke et flaggforslag, men en illustrasjon av hvordan Kvensk Råd tenker.
Dersom man kombinerte flaggene til KLF og STR-T kunne den f.eks. sett slik ut.