Ønske om kvensk kulturfond

Ønske om kvensk kulturfond

Kvensk samarbeidsråd har skrevet til Kulturdepartementet og bedt om at det opprettes et kvensk kulturfond. De sier i brevet at;  «situasjonen for kvensk språk og kultur er alvorlig truet. På grunn av fornorskningsprosess er språket og kulturen svært svekket, selv om vi i dag opplever en gryende revitaliseringsprosess. Denne prosessen er imidlertid avhengig av myndighetenes støtte.

Øking av ressurser til kvenske formål vil styrke den kvenske minoriteten og berike det norske samfunn. Norske kveners forbund/ Ruijan kveenilitto har gjentatte ganger bedt regjeringen ta initiativ til at det opprettes et kvensk fond. Kvensk samarbeidsråd mener at et slikt fond vil være et svært gunstig virkemiddel for å utvikle språk og kultur. Samene og romfolket har tidligere fått opprettet slike fond, og vi ser at det virker positivt disse folkegruppene.

Kvensk samarbeidsråd vil med dette be om at det opprettes et kvensk kulturfond, der avkastningen kan gi sårt tiltrengt støtte til kvensk kultur; prosjekter, utgivelse, musikk m.m.»