Nyttige nettsider

  • http://www.kvensk.no/ «Læremidler i kvensk. En idé- og ressursbok i kvensk språk og kultur for barnehage og skole».
  • http://modersmal.skolverket.se/meankieli/ «Denna sida är i första hand för dig som jobbar i förskola och skola men givetvis är alla besökare välkomna. Här kan du hitta tips och idéer på hur du använder meänkieli tillsammans med barnen».
  • http://www.trestammersmote.no/ «Denne nettportalen er laget på bakgrunn av landsdelsprosjektet ”Med landsdelen som læringsarena”. Prosjektet er initiert av Landsdelsutvalget for Nord-Norge. Formålet er å øke bruken av nordnorske læremidler i opplæringa i grunn- og videregående opplæring».
  • www.finsk.no «Les om finskbeslektede folk i Norge, Sverige og Russland. Gjennom forskjellige historier har vi villet gi et bilde av et mangesidig kulturområde og av den språklige rikdommen».

 

  • http://www.spraaksenter.no/  «Storfjord språksenter er et flerspråklig språksenter som skal jobbe for å styrke samisk og finsk/kvensk språk i Storfjord kommune.»