Nytt styremedlem i Halti kvenkultursenter

Kai Petter Johansen fra Kvænangen er nytt styremedlem og erstatter med det Jon-Ole Andreassen fra Skjervøy. For øvrig ble det ikke foretatt noen endringer. Styresammensetning per 14. desember er dermed slik:

Rolle Navn Repr. Rolle Navn Repr.
Styreleder Ann-Kristin Thorheim Troms fylke Vara Stein Åge Midttun Troms fylke
Nestleder Leif Bjørnar Seppola Storfjord Vara Anne-Gerd Jonassen Kvænangen
Styremedlem Lise Jakobsen Nordreisa Vara Tore Elvestad Nordreisa
Styremedlem Jarle Myrhaug Kåfjord Vara Ingunn Karlsen Lyngen
Styremedlem Kai Petter Johansen Kvænangen Vara Bente Haugsnes Skjervøy

 

 

Foto: Heidi Nilima Monsen/Ruijan Kaiku