Nytt styre i kvenkultursenteret

Hilde Anita Nyvoll ble takket av etter to år som styreleder. Her med Tore Elvestad, leder i representantskapet. Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

Det øverste organet i Halti kvenkultursenter IKS, representantskapet, har i møte av 28. oktober valgt nye medlemmer til styret i kvenkultursenteret.

Det nye styret består av Ronald Jenssen fra Kvænangen, Hege-Anita Sørensen fra Lyngen, Torbjørn Svane Naimak fra Storfjord, Ragnhild Bergset Elvestad og Hilde Marie Lund fra Nordreisa. Varamedlemmer er Birgit Paulsen fra Skjervøy, Odd Henrik Rudberg og Johnny Mikkelsen fra Nordreisa, samt Gerd Steinnes Nilsen og Jarle Myrhaug fra Kåfjord.

Ronald Jenssen ble valgt som ny styreleder, og tar med det over stafettpinnen etter Hilde Anita Nyvoll, som ikke tok gjenvalg etter sine to år i vervet. Øvrige styremedlemmer som ikke blir med videre er Leif Bjørnar Seppola fra Storfjord, Kai Petter Johansen fra Kvænangen og Lisa Vangen fra Kåfjord, samt varamedlem Bente Haugsnes fra Skjervøy.

Halti kvenkultursenter IKS takker tidligere styremedlemmer for innsatsen og samarbeidet, og ønsker det nye styret lykke til med sine verv!

Det nye styret er satt sammen slik:

Styret Personlige varamedlemmer
Ronald Jenssen, styreleder (2020-2022) Odd Henrik Rudberg (2019-2021)
Hege-Anita Sørensen (2020-2022) Gerd Steinnes Nilsen (2020-2022)
Torbjørn Svane Naimak (2020-2022) Jarle Myrhaug (2019-2021)
Ragnhild Bergset Elvestad (2020-2022) Johnny Mikkelsen (2019-2021)
Hilde Marie Lund (2020-2022) Birgit Paulsen (2020-2022)