Nytt styre i Halti Kvenkultursenter IKS

Representantskapet består av én representant fra hver av eierne, det vil si alle kommunene i Nord-Troms, samt Troms fylkeskommune. Representantskapet er Halti Kvenkultursenter IKS’ øverste organ. I henhold til selskapsavtalen skal styret, dets leder og personlige varamedlemmer velges av representantskapet for to år og skal ha fem medlemmer, inkludert representasjon fra de ansatte.

Ann-Kristin Thorheim ble valgt som ny styreleder, mens Odd Rudberg er den eneste fra det forrige styret som tok gjenvalg. Her er det nyvalgte styret i sin helhet:

  • Ann-Kristin Thorheim (Troms fylkeskommune)vara Jon Andreassen (Skjervøy).
  • Odd Rudberg (Nordreisa), vara Lise Jakobsen (Nordreisa).
  • Jarle Myrhaug (Kåfjord)vara Ingunn Karlsen (Lyngen).
  • Leif-Bjørnar Seppola (Storfjord)vara Anne-Gerd Jonassen (Kvænangen).
  • Tove Reibo (Ansattrepresentant), ingen vara valgt.

 

Vi takker det gamle styret for hederlig innsats og ønsker det nye styret lykke til!