Nyheter fra Kvenlandsforbundet

Og seminar i St Petersburg 19. – 21. november 2011
Kontaktperson er Bjørnar Seppola på tlf. 95181732.

ILO-konvensjonen – seminar lørdag 17. september 2011, kl 10.00 finsk tid.

Seminaret går på finsk – men vi organiserer med tolkning til norsk – og fra norsk til finsk om man skal ha innlegg. Seminaret begynner kl 10.00 finsk tid. De som ønsker å delta kan kontakte meg på telefon 95181732.

Vi må nok dra til Hetta kvelden i forveien, så vi ordner med overnatting. Det blir en gjennomngang av områdets historie ved forsker Matti Enbuske, og en gjennomgang av ILO-konvensjonen juridisk sakkyndig Pertti Eilavaara. Alle foreleserne er ikke klare ennå. Rådmann Pentti Keskitalo i Enontekiø kommune står for åpningen.Leviinstituttet i Kittilä som fagansvarlig.

For de som strever med å lære seg språket gir seminaret en god anledning til å lære mer språk.

Her er programmet på finsk:

ILO-SOPIMUKSEEN LIITTYVÄ SEMINAARI LA 7.9.2011 Paikka: Enontekiön Hetta, Erämaakeskus Vuollikka Aika: la 17.9.2011 klo 10 – Ohjelma: Tulokahvit 10.00 – Tervetulosanat: Enontekiön kunnanjohtaja Pentti Keskitalo tutkija Matti Enbuske: Alueen ihmisten syntyhistoria 11.00 – Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara: ILO-sopimus 12 – 13 Ruokailu 13.00 – ?? 15.00 – Kahvitauko 15.30 – ?

Seminar i St Petersburg 19. – 21. november 2011

Vi har den glede å invitere til et seminar i St Petersburg som vi arrangerer sammen med Foreningen Norden i Sverige, Sambandet Finland-Russland og Danfø i Danmark. Målet med seminaret er å skape kontakter mellom frivillige organisasjoner (NGO) i de 4 land og Russland. Det vil bli arbeidet i 4 ulike avdelinger. Ungdom, Miljø, Sosial velferd og likestilling, Toleranse og kulturforskjeller.

De som er interessert tar kontakt med oss i KLF tel 95181732 eller til mail: bjseppola@hotmail.com. Seminaret og oppholdet koster 234 Euro. + ekskurjosnprogrammet for de som vil oppleve det 12 Euro, + reise, buss/tog Rovaniemi – Helsinki – St Petersburg alternativt fly til Helsinki + jernbanen som tar 3 timer.

Vi arbeider med å få til reisestøtteordninger