Ny styreleder: – Gleder meg

Representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS har gjort endringer i styresammensetningen og Hilde Anita Nyvoll er valgt som ny styreleder i selskapet.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Halti kvenkultursenter, resten av styret og å komme i gang med arbeidet. Halti kvenkultursenter er en spennende og viktig institusjon som skal bidra til å synliggjøre kvensk kultur i regionen, sier Nyvoll.

Nyvoll arbeider til daglig som prosjektleder i Halti næringshage AS og er utdannet IT-konsulent fra Høgskolen i Finnmark og fra Unitec Auckland på New Zealand. Hun er tidligere vararepresentant på Stortinget, tidligere sametingsrepresentant og har siden 2007 vært kommunestyrerepresentant i Nordreisa.

– Som et resultat av tre stammers møte, hvis man kan si det slik, så er det viktig for meg å bli kjent med våre forfedres kultur og historie, og at dette blir videreformidle til våre barn og besøkende. Identiteten vår er blitt formet av kulturmangfoldet som har smeltet sammen i løpet av mange generasjoner av kvener, samer og nordmenn. Det er helt unikt for regionen og det skal vi være stolte av, sier Nyvoll.