Ny språkarbeider på Halti kvenkultursenter IKS

Lasse Arvid Davidsen. Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter IKS

Halti kvenkultursenter IKS har tilsatt Lasse Arvid Davidsen i en midlertidig stilling som kielityötelijä/språkarbeider i 50 %. Lasse er 31 år, er oppvokst og bosatt i Rässikäinen/Sørkjosen og han snakker og skriver flytende finsk. Hans mor er fra Finland og på farssiden har han kvenske aner fra Aartnasaari/Arnøya.

Lasse har stor interesse for kultur og språk. Han har hatt finsk som andrespråk gjennom hele grunnskolen og gikk i tillegg et halvt år på skole i Oulu i Finland. I senere tid har han blant annet lengre kursopphold i Spania, England og Tyskland for å tilegne seg spansk, engelsk og tysk.

I jobben som språkarbeider skal han primært arbeide med oversetting, men vil i starten bruke en del tid på å bli bedre kjent med kvensk skriftspråk og språkregler.

– Vi er veldig glade for å ha fått Lasse med oss på laget. Han blir en viktig ressurs i det språkarbeidet kvenkultursenteret driver, og gir oss flere strenger å spille på når det kommer til oversetting og synliggjøring av det kvenske språket, sier Pål Vegard Eriksen, daglig leder på Halti kvenkultursenter IKS.

Lasse har kontorsted på Halti i Nordreisa, og hans kontaktinformasjon finnes på denne lenken.