Ny prosjektleder på Halti kvenkultursenter

Agnete Båtnes Braaten. Kuva/Foto: Daniel Mikkelsen

Halti kvenkultursenter IKS har tilsatt Agnete Båtnes Braaten i en midlertidig stilling som prošektijohtaja/prosjektleder i 50 %. Agnete er 28 år og er oppvokst og bosatt på Hansinkenttä/Storslett.

Agnete har en bachelorgrad i Kulturell og kreativ entreprenørskap fra UiT – Norges arktiske universitet, med fag som Interkulturell kommunikasjon og Prosjektledelse.

– Agnete kommer inn med kunnskap om utviklingsarbeid, god kjennskap til minoritetspolitiske utfordringer og stor interesse for minoriteters rettigheter, sier daglig leder Pål Vegard Eriksen.

Jobben fordeler seg mellom arbeid med sekretariatsoppgaver tilknyttet samarbeidsplattformen Kvensk råd i Troms, samt å utrede muligheter for et råd med en bredere geografisk forankring. Denne delen er å anse som et forprosjekt, der kvenske foreninger, organisasjoner og andre vil bli involvert.

– Halti kvenkultursenter er glad for å ha tilsatt Agnete, og for at senteret får noen som kan jobbe mer konsentrert på dette feltet. Til å begynne med vil hun bruke en del tid på å få oversikt, deretter vil hun ut og møte det kvenske miljøet for å kartlegge deres interesse og behov, sier styreleder Ronald Jenssen.

– Jeg synes dette er et spennende arbeid og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene. Jeg vet at lokallagene og miljøet for øvrig vil ha mange gode innspill, og jeg håper kaffen er fersk når jeg kommer, smiler Agnete Båtnes Braaten.

Agnete har kontorsted på Halti i Nordreisa, og hennes kontaktinformasjon finnes på denne lenken.

 

Se også: Søkerliste prosjektleder