Nord-Troms regionråd støtter søknad om driftsstøtte

Nord- Troms regionråd vedtok i møte 30.08.11 å støtte Halti kvenkultursenter IKS`søknad om driftsmidler.

Halti kvenkultursenter IKS har gjennomført en prosjektperiode som avsluttes ved årsskiftet, og behøver fast driftsfinansiering utover eierkommunenes og fylkeskommunens bidrag.
Nord- Troms regionråd sier at de forventer at Halti kvenkultursenter IKS får fast driftstilskudd i Statsbudsjettet fra 2012.

For å lese avisa Sàgats artikkel om saken, trykk på vedlagt link.