Muisto ja toivo

Det kvenske språket har vært en naturlig del av livet i Nord-Troms. Følelser, sang og tanker ble formidlet på kvensk, hjertespråket til mange av våre forfedre. Så forsvant det mer og mer. Vi sitter igjen med minnene. Og sorgen. Tapet. Men også med håpet. Håpet om at det igjen skal vokse opp nye språkbrukere. At kvensk igjen skal få en plass. I sangene, i uttrykkene, og i hjertene. Og i dagliglivet. Muisto ja toivo, minne og håp. Vi ønsker å uttrykke våre følelser, dele og være sammen om minnene og håpet.

For Halti kvenkultursenter IKS er det en stor glede å fortelle at vi kan presentere en forestilling der regionale og lokale krefter går sammen og lager en fabelaktig opplevelse.

Ved hjelp av fortelling, sang og musikk vil vi fortelle en historie om det kvenske språkets utvikling hos oss. Dette er et storstilt prosjekt basert på egen kultur og med egne utøvere.Forestillingen ”Muisto ja toivo” vil kun vises to ganger: På åpningen av Paaskiviikko i Kvænangsbotn 2. juni og på Skjervøys baaskidag 3. juni.

Inger Birkelund fra kulturformidlingsbedriften ihana! er forteller i forestillingen. Barn og unge fra hele Nord-Troms og Kvensk sanggruppe er invitert med for å synge. Musiker Jan Johansson fra Tornedalen, kjent fra gruppa Jord, deltar sammen med lokale musikere. Forestillingen vil ha 30- 40 deltakere, med en varighet på om lag 40-45 minutter.

Dette blir en opplevelse du ikke vil gå glipp av!

I disse dager øves det på sanger, musikk og fortelling. 25. og 26. mai vil deltakerne møtes til øvingshelg i Nordreisa, med overnatting på Ovi Raishiin. Det blir bålkos, sang og glede