– Vi måtte jo begynne å lære oss norsk

Peder Bergmo var blant mange reisaværinger som var med da NRKs Nordavindu besøkte Nordreisa i 1978.

Fire år senere gjorde Ole Anders Hauglid et intervju med den da snart 94 år gamle Bergmo, som nettopp hadde fått den finske Kalevalaprisen, blant annet for sine mange opplysninger om kvensk språk og kultur til forskningens nytte. Intervjuet ligger tilgjengelige på nasjonalbibliotekets nettarkiv, og her har vi lenket direkte til intervjuet.

  • Del 1/3: Peder Bergmo er av kvensk opprinnelse og har akkurat fått Kalevalaprisen. Han forteller om tidligere tiders folkevandring og hungersnød. Bergmo husker godt, og forteller om livet i Reisadalen, om laksefiske og tjæreutvinning.
  • Del 2/3: Mer om tjæremiler, om språket i Reisadalen og språkopplæring. Bergmo forteller om Kalevalaprisen og oppmerksomheten rundt dette, samt om arbeid for «tyskerten» under krigen.
  • Del 3/3: Om evakueringa under krigen; evakuert til Kilbotn utenfor Harstad; øyevitneskildring av engelsk bombing; returen til Reisadalen. Bergmo synger en åndelig sang på kvensk, om at vi må være våkne når Jesus kommer. Kristendommen betyr mye for Bergmo, og han har bygget eget bedehus på eiendeommen sin.

Se også: Feltarbeid blant kvener i Nordreisa på slutten av 1960-tallet

Bildet er tatt i 1989 i forbindelse med Peder Bergmos 100 års dag. Bergmo ble 102 år. Foto: Veistikka nr. 1, 1989.