Noen må løfte og bære

I bildespillet, som er tilgjengelig på youtube, blir vi bedre kjent med unge Kristin Haslund Salo (bilde) fra Nordreisa, hennes far Steinar Salo, og deres kvenske røtter fra Manndalen i Kåfjord kommune. Bildespillet tar for seg bruken av kvendrakta som identitetsmarkør.

– Formålet er blant annet å formidle kunnskap om kvenene og vise fram kvendrakta på en helt ny måte. Det er begrenset hva man får med i en film på 6:30 minutter, men vi er veldig fornøyd med det resultatet Inger Birkelund og ihana! as har fått til, sier Pål Vegard Eriksen, daglig leder på Halti kvenkultursenter IKS.

Bildespillet skal brukes i Halti kvenkultursenters og Norske Kveners Forbunds revitaliserings- og formidlingsarbeid. Den aller første visningen fant sted på Spinnvill Rokkefestival den 17. september i Kåfjord, hvor Kristin også var tilstede for å delta i en mannekengoppvisning med kvendrakta. – Det var en ypperlig anledning. Vi er veldig glade for at Spinnvill Rokkefestival ønsket å inkludere det kvenske i sitt opplegg, sier Eriksen.

Generalsekretær i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Ivar Johnsen, håper bildespillet kan bidra til at flere får øynene opp for kvendrakta. – Vi har ikke markedsført kvendrakta på denne måten tidligere og vi håper dette kan resultere i at flere i framtiden, særlig unge, ønsker å vise sin kvenske identitet på den måten Kristin gjør.

– Vi trenger flere som løfter og bærer, avslutter Johnsen.