Ledig stilling på Halti kvenkultursenter IKS

Halti kvenkultursenter IKS har ledig en 70 % midlertidig stilling som Prosjektkoordinator med sekretæroppgaver, med ønsket oppstart fra snarest. Stillingen har en foreløpig varighet til 31.05.2022, med mulighet for forlengelse.

Halti kvenkultursenter IKS – Haltiin kväänisentteri er et interkommunalt selskap og et regionalt senter for kvensk språk og kultur. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt Troms og Finnmark fylkeskommune. Senteret er lokalisert på Halti i Nordreisa kommune. Halti er en integrasjonsmodell der blant andre Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum AS og Nordreisa kommune (kultur) er samlokalisert.

Om stillingen:
Dette er en todelt stilling der 50 % av stillingen går til å videreføre påbegynt arbeid med å utrede mulighetene for et framtidig nasjonalt/regionalt kvensk råd. I dette arbeidet vil det være naturlig å arbeide tett på kvenske organisasjoner, lag og foreninger, og reisevirksomhet må derfor regnes med. Arbeidet kan ansees som et forprosjekt og skal munne ut i en rapport.

Resterende 20 % av stillingen er forbeholdt sekretariatsoppgaver tilknyttet Kvensk råd, som er en etablert samarbeidsplattform for kvenske lag og foreninger i Troms. Herunder organisere rådsmøter med tilhørende forarbeid og etterarbeid, og for øvrig følge opp samarbeidsavtalen mellom rådet og kvenkultursenteret. Den ansatte skal være synlig og ha dialog og nærkontakt med foreningene og lokalmiljøet ellers i dette arbeidet.

Det er nedsatt en ressursgruppe for stillingen som vil kunne gi innspill, råd og tilbakemeldinger underveis. Kvelds- og helgearbeid kan forekomme. Den som ansettes må også påberegne å ta del i noen av senterets øvrige oppgaver.

Følgende kvalifikasjoner vektlegges:
• God formidlingsevne muntlig og skriftlig
• God kjennskap til kvenpolitiske forhold
• Kjennskap til kvenske rettigheter
• Erfaring fra prosjektarbeid
• Digital kompetanse
• Førerkort klasse B
• Personlig egnethet

Vi ønsker en person som:
• Er målrettet, strategisk og resultatorientert
• Kan jobbe selvstendig og har evne til å fullføre
• Er kreativ og omgjengelig

Vi kan blant annet tilby et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, pensjonsordning i KLP, kontorsted etter avtale og lønn etter avtale. Nærmere opplysninger om stillingen ved daglig leder Pål Vegard Eriksen på telefon +47 970 07 388. Søknad med CV sendes per e-post til post@kvenkultur.no, senest 19.09.2021.