Ledig stilling på Halti kvenkultursenter IKS

Prosjektlederstillingen er en 50 % stilling med ønsket oppstart fra snarest og med foreløpig varighet frem til 31.08.2021, med mulighet for forlengelse.

Halti kvenkultursenter IKS – Haltiin kväänisentteri er et interkommunalt selskap og et senter for kvensk språk og kultur. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt Troms og Finnmark fylkeskommune. Senteret er lokalisert på Halti i Nordreisa kommune. Halti er en integrasjonsmodell der blant andre Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum AS og Nordreisa kommune (kultur) er samlokalisert.

Om stillingen:
Prosjektlederstillingen omfatter sekretariatsoppgaver tilknyttet Kvensk råd, som er en samarbeidsplattform for kvenske lag og foreninger i Troms, herunder organisere rådsmøter med tilhørende forarbeid og etterarbeid. Prosjektleder skal i tillegg utvikle og lede arbeidet med å se på mulighetene for et nasjonalt råd, dette i samarbeid med kvenske organisasjoner. Prosjektleder skal være synlig og ha dialog og nærkontakt med lokalmiljøet og lokale lag og foreninger i sitt arbeide. Den som ansettes må også påberegne å ta del i noen av senterets øvrige oppgaver. Reisevirksomhet må regnes med, og kvelds- og helgearbeid kan forekomme.

Følgende kvalifikasjoner vektlegges:
• God formidlingsevne muntlig og skriftlig
• God kjennskap til kvenpolitiske forhold
• Kjennskap til kvenske rettigheter
• Erfaring fra prosjektarbeid
• Digital kompetanse
• Førerkort klasse B
• Personlig egnethet

Vi ønsker en person som:
• Kan jobbe i team, men også selvstendig
• Er målrettet, resultatorientert og med evne til å fullføre
• Er kreativ og omgjengelig

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, pensjonsordning i KLP, kontorsted etter avtale, lønn etter avtale. Nærmere opplysninger om stillingen ved daglig leder Pål Vegard Eriksen på telefon +47 970 07 388. Søknad med CV sendes innen 30.09.2020 til e-post post@kvenkultur.no