Kvenske og samiske dokumenter inn i Norges dokumentarv!

Det er stor bredde blant de nominerte, og 60 dokument og dokumentsamlinger er valgt ut. Det er svært gledelig at kvenske dokumenter er blant disse!

Kvensk institutt skriver om den kvenske dokumentarven at det «Totalt finnes det ca. 240 dokumenter på kvensk og 120 på samisk i Kistrand kommunearkiv fra perioden 1867-1911. Funnene var overraskende siden fornorskningen og språkpolitikken er blitt beskrevet som meget hard på denne tiden. Selv om de fleste dokumentene stammer fra fattigstyrets arkiv, kan man finne flere typer dokumenter; regnskapsbilag, regninger, korrespondanse mellom kommunestyre- og fattigstyremedlemmer, møtedokumenter, skattemeldinger, oppsigelse av verv og stillinger osv.» www.kvenskinstitutt.no

Følg link for å se de andre nominerte.