Kvääniviikko Haltissa

I anledning Kväänikansan päivä  Kvenfolkets dag (16. mars) har skoler og barnehager i Nordreisa fått invitasjon om å melde seg på flere ulike formidlingsopplegg på Halti i uke 11. Dette kvenrelaterte formidlingskonseptet, som kom i gang i 2018 etter skoleinitiativ, går under navnet «Kvensk uke».

Kvensk uke er et samarbeid mellom flere ulike virksomheter, og i år er det Halti kvenkultursenter, Halti nasjonalparksenter, Nord-Troms Museum og Kvensk institutt som står for innholdet i formidlingstilbudet.

Kvensk uke 2019 er lagt opp slik:

Opplegg Tema Målgruppe Dato Enhet
A

 

Kvensk kultur og historie 5.-7. trinn 11.03/14.03 Nord-Troms Museum
B

 

Kvensk språk 5.-7. trinn 11.03/14.03 Halti kvenkultursenter
C/D Tjæremile/Lafting 8. trinn 12.03 Halti kvenkultursenter/Halti nasjonalparksenter
E

 

Smiing 8.-10. trinn 13.03 Nord-Troms Museum
F

 

Lafting og kvensk språk 5-åringer/1. trinn 13.03/15.03 Kvensk institutt
  • Opplegg A og B går til sammen 12 ganger á 45 minutter
  • Opplegg C/D går parallelt, 4 puljer á 45 minutter
  • Opplegg E går 4 ganger á 30 minutter
  • Opplegg F går til sammen 8 ganger á 45 minutter

 

Kino-tilbud til videregående skole

I tillegg til Kvensk uke-programmet legger Nordreisa kino og Halti kvenkultursenter til rette for kinovisning av filmen Laulu koti-ikävästä/Ingen riktig finne for Nord-Troms videregående skole på Halti kulturscene.

Filmen handler om en far og en sønn som begir seg ut på en reise som utvikles til en musikalsk ferd inn i følelser og minner om den finske immigrasjonen til Sverige; historier om skam, forbrytelser, alkoholisme og familiehemmeligheter.

Til smektende toner av finske emigrantsanger fylt av lengsel forteller filmen om indre og ytre eksil, om rotløshet og fremmedgjøring, og om de 600 000 finlenderne som på grunn av arbeidsløshet emigrerte til Sverige på 60-tallet. Om lag 200 000 av disse reiste tilbake til Finland på 80-tallet. Kai og hans far Tauno var blant de som returnerte.

Gjennom filmen får elevene i første rekke økt kjennskap til to av våre naboland og en del av nyere nordisk historie. Filmen omhandler ikke kvenene som sådan, men tar for seg relevante tema som for eksempel identitet og røtter, arbeidsløshet og flyttestrøm, møtet mellom majoritet og minoritet, undertrykking mv. Således kan historien sies å ha visse fellestrekk med deler av den kvenske historien. Primærspråket i filmen er finsk, og finsk og kvensk er som kjent nær beslektede språk fra den finsk-ugriske språkfamilien.

 

Se også: Kvensk lørdag på Halti