Kvensk språk- og kulturleir utgår

Halti kvenkultursenter IKS har forsøkt å finne løsninger for å kunne gjennomføre en alternativ Kvensk språk- og kulturleir i 2021 på en trygg og god måte.

Med nye nasjonale anbefalinger og retningslinjer, samt skjerpede lokale føringer, ser vi dessverre ikke at en gjennomføring er mulig, og årets leir må derfor utgå.

Dette er andre året på rad kvenkultursenteret må avlyse språk- og kulturleiren som følge av koronapandemien.