Kvensk språk- og kulturleir 2017

Ovi Raishiin er et flott friluftsanlegg øverst i Reisadalen, 46 km fra Storslett.

Området er opparbeidet med bålplasser og sittegrupper ute, sauna, toaletter og til og med et lite bibliotek. Her er man tett på naturen, uten strøm, men det er mulig å tappe vann fra en slange. I gammen Bjørnehiet er det mulig å lage mat innendørs og i Storgammen er det spiseplasser til alle.

Vi legger opp til overnatting i gamme, lavvo eller medbrakt telt, men for sarte rygger finnes det også noen få sengeplasser i hyttene. De fleste aktiviteter vil foregå ute, så dere må ta med klær for allslags vær.

Vi ser også for oss besøk/opplegg på blant annet Tørfoss kvengård og Halti. Nærmere program og informasjon om påmelding kommer.

I 2015 og 2016 pågikk leiren i april, i henholdsvis Storfjord og Kåfjord.