Kvensk-samisk samarbeid

Riddu Riđđu Festivála er en årlig urfolksfestival som finner sted i Gáivuotna/Kåfjord. Festivalen har som hovedmål å presentere tradisjonelle og moderne samiske og urfolks kunst- og kulturuttrykk, med særlig vekt på urfolk inordområdene. Riddu Riđđu Festivála er en stolthetsskaper for Kåfjord, Nord-Troms, Sápmi og verdens urfolk. Riddu Riđđu Festivála har status som knutepunktsfestival.

Paaskiviikko, kvenske kulturdager i Nord-Troms, synliggjør kvenene som nasjonal minoritet, og stimulerer til revitalisering av kvensk språk og kulturtradisjoner. Paaskiviikko forener krefter som gjør et felles løft for kvenkulturen i regionen. Kulturdagene er viktige i arbeidet med kvensk revitalisering på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Riddu Riđđu Festivála og Paaskiviikko har nå formalisert sitt samarbeid gjennom en samarbeidsavtale.

Formålet med avtalen er å formalisere et samarbeid om å gjensidig styrke hverandres virksomheter gjennom utveksling av kompetanse og ressurser

Partene ønsker å gjensidig styrke hverandre gjennom faglig samarbeid og kompetanseutveksling mellom partene på områder og i prosjekter som hører til innenfor feltet samisk og kvensk urfolks kunst, kultur og kunnskap.