Kvensk samarbeidsråd

Kvenene er en del av befolkningen i Troms og Finnmark. Det er flere lokallag som arbeider med kvenske og finske saker i vår region, tilhørende to organisasjoner. Samarbeid mellom disse på lokalt og regionalt nivå, vil være svært gunstig for fremme av kvenkulturen i regionen, og for utviklingen av det flerkulturelle samfunn.

Kvensk samarbeidsråd ønsker;

– Å fungere som et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen

– Å jobbe med saker som er av felles interesse for fremme av kvenkulturen og det kvenske språket

– Å komme med uttalelser i saker som er i vårt interesseområde, herunder bosetting, naturbruk og arbeidsplasser

– Å synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske engasjementet i regionen

– Å danne en faglig plattform for kvensaker

– Å utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet i våre regioner

– Å fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner i regionen

I arbeidet med å fremme kvensk språk, kultur og historie i regionen, er det lokale engasjementet svært viktig. Lokallag som arbeider med kvensaker innehar kunnskaper og forutsetninger på lokalt og regionalt nivå, som er avgjørende og grunnleggende for en god og lokalforankret utvikling og revitalisering av kvensk i vår region.

Med i Kvensk samarbeidsråd til nå, er:

• Alta Qvænforening/Alattion Kvääniseura AQ/AK

• Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Norja-Suomi-Seurat

• Qven og sjøsamisk forening Kvænangen

• Kåfjord kvenforening

• Skibotn kven og finneforening

• Storfjord kven- og sjøfinneforening

• Skibotn kvenforum

• Tromsø kvenforening