Kvensk samarbeidsråd støtter fiskeriavtalen mellom Regjeringen og Sametinget

Kvensk samarbeidsråd mener avtalen som er inngått er god, og at den også ivaretar kvenenes tradisjonelle fiskerettigheter i fjordene.

Spesielt fornøyd er Kvensk samarbeidsråd med at båter over 15 meter stenges ute fra fjordene, og tilleggskvoten på 3000 tonn til fiskere i åpen gruppe.

Vedlagt ligger brev sendt Fiskeri- og kystdepartemenet 23.09.11.

 

 

Foto: Anna Rebecka Tuoremaa Isaksen