Kvensk samarbeidsråd opprettet!

De syv lagene som er med foreløpig, er:

Alta Qvænforening/Alattion Kvääniseura AQ/AK

Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Norja-Suomi-Seurat

Qven og sjøsamisk forening Kvænangen

Kåfjord kvenforening

Skibotn kven og finneforening

Storfjord kven- og sjøfinneforening

Skibotn kvenforum

Kvensk samarbeidsråd ønsker å:

•Å fungere som et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen

•Å jobbe med saker som er av felles interesse for fremme av kvenkulturen og det kvenske språket

•Å komme med uttalelser i saker som er i vårt interesseområde, herunder bosetting, naturbruk og arbeidsplasser

•Å synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske engasjementet i regionen

•Å danne en faglig plattform for kvensaker

•Å utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet i våre regioner

•Å fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner i regionen

10. mai 2011 var det første arbeidsmøtet for Kvensk samarbeidsråd.

Her ble det skrevet henstilling til alle Nord- Troms kommuner og Alta kommune, om at de tar opp kvenenes situasjon i sine respektive kommunestyrer, og vedtar at de støtter kravet om oppgradering av det kvenske språket fra nivå II til nivå III i det europeiske språkcharteret. Det kvenske språket er svært truet, og ved en oppgradering vil myndighetene ha større forpliktelser ovenfor kvensk.

Videre ble det skrevet et innspill til Miljødepartementet angående vernevedtaket av Kvænangsbotn og Navitdalen, der Kvensk samarbeidsråd ber om at en representant fra «Kvænangen Qven og sjøsamisk forening» blir tatt med i forvaltningsstyret. Samarbeidsrådet ber også om at reguleringen av de vernede områder holder åpent fortsatt bruk av utmark til tradisjonelle kvenske næringer.

Neste møte blir i slutten av august.

Halti kvenkultursenter IKS stiler som sekretariat til Kvensk samarbeidsråd i en oppstartsperiode. Ved spørsmål, ta kontakt med oss.