Kvensk råd på sosiale medier

 

 

Kvensk råd, samarbeidsplattformen som består av kvenske lokallag i Troms fylke på tvers av ulike organisasjoner, har i 2016 besluttet å opprette en egen facebookside.

Rådet ønsker å fremstå mer synlig og profesjonelt, og tror informasjon ut vil bli tydeligere gjennom egne kanaler. Den nye facebooksiden er blant annet ment for å legge ut oppsummering fra møter/skriv som er sendt ut, informasjon om saker rådet jobber med og relevante presseoppslag.

Facebooksiden skal håndteres av sekretariatet v/Halti kvenkultursenter IKS.