Kvensk Råd – nasjonalt råd for kvenene etablert

Kvensk samarbeidsråd har i en etableringsfase over tre år fungert som rådgivende organ for Troms Fylkeskommune og kommunene i Nord-Troms. Rådet har i prosjektperioden bestått av lokale foreninger fra Tromsø i sør, til Alta i nord fra Norske Kveners Forbund og Kvenlandsforbundet – sammen med Kveeninuoret – kvensk ungdomsnettverk. Nå er invitasjoner gått ut til lokalforeninger i Finnmark om å tilslutte seg rådet for å etablere et nasjonalt råd – som skal bringe konsensus mellom de kvenske hovedorganisasjonene og lokallagene videre. I Finnmark har kvenforeninger fra Alta, Lakselv, Tana og Nord-Varanger nå sluttet seg til rådet.

Halti Kvenkultursenter fungerer som sekretariat for Kvensk Råd, og vil jobbe videre med å legge til rette for Kvensk Råd i fortsettelsen. Ved inntreden av lokalforeninger fra Finnmark vil også rådet legge møtevirksomhet til fylket. I tillegg vil rådet fasiliteter for at foreninger fra Tornedalen på finsk og svensk side, skal kunne tilslutte seg på sikt. I første omgang kvenlandsforbundets lokallag, men også Svenske Tornedalingers riksforbund, Meänma og andre foreninger. Målet er å etablere et rådgivende fellesnasjonalt organ for kvener og tornedalinger.

Leder i Kvensk Råd er Anne-Gerd Jonassen fra Kvænangen qven- og sjøsameforening, og hun fortsetter som leder inn i den nye prosjektperioden.

  •  Kvensk Råd skal bringe videre til lokale, regionale og nasjonale myndigheter den konsensuspolitikk om språk, kultur og nærings spørsmål som kvenene er opptatt av. Vi ønsker å målbære utfordringene for kvenforeningene for revitalisering av kvensk språk og kultur. Kvensk råd skal skape samarbeid og forene de kvenske organisasjonene – slik at også vår stemme blir hørt i spørsmål som vedrører oss – sier Jonassen leder i Kvensk Råd.