Kvensk Råd jubler: – Takk Agnes!

Til nå er grunnboka og oppgaveboka for henholdsvis 3.-4. klasse og 5.-6. klasse klare for salg. Bøker for 1. og 2. klasse er under utarbeidelse, og det er et mål at også bok for 7.klasse skal lages.

I en uttalelse fra Kvensk Råd heter det at «Kvenene har mange ildsjeler, men få som Agnes Eriksen. Hun bruker tiden til langt viktigere ting enn de fleste andre! Vi vil sende en stor takk til henne, for det viktige og bidragsytende arbeidet som er lagt ned for å få de første kvenske lærebøkene realisert«.

«Vi håper det etter hvert utarbeides lærebøker for ungdomsskolen også«, heter det videre i uttalelsen.

Bøkene er blitt til gjennom et spleiselag mellom Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark og Porsanger kommune. Kvensk Råd har i et nylig skriv bedt oppvekstsjefen i Porsanger, Knut Johnsen, om at kvenske lokallag- og foreninger skal kunne kjøpe bøkene til rabattert pris ved innkjøp av et visst antall og venter nå på svar.

KVENSK RÅD JUBLER: F.v.: Anne-Gerd Jonassen, Svend J. Keinuvuopio, Stig Nodland, Oddvar Ørnebakk og Lisa Vangen. Foto: Pål Eriksen.