Kvensk Råd: – Gratulerer, Ruijan Kaiku!

Til Ruijan Kaiku,

I anledningen 20 års jubileet 6. oktober 2015 ønsker vi å sende de varmeste gratulasjoner! Avisas betydning for kvenene som minoritet er enorm.

Avisa gjør et viktig dokumentasjonsarbeid og er en stor pådriver i revitaliseringen av det kvenske språket, samt at den bidrar til en viktig samfunnsbevisstgjøring gjennom sin kontinuerlige synliggjøring av kvensk språk, kultur og historie.

Vi håper på mange gode år i framtiden!

 

Beste hilsen,

Kvensk Råd

 

Bilde: Liisa Koivulehto, redaktør i Ruijan Kaiku. Foto: Heidi Nilima Monsen

 

 

 

 

 

F A K T A

  • Ruijan Kaiku er en trespråklig avis som utgis ti ganger i året. Avisa skriver ca. 50 % av stoffet på norsk, 25 % på finsk og 25 % på kvensk. Navnet Ruijan Kaiku betyr «ekko fra nord» og avisa har lesere i Norge, Sverige og Finland, men også andre land. Alle utgivelsene er digitalt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets sider.
    Den 6. oktober 2015 er det 20 år siden Ruijan Kaiku kom ut for første gang.
  • Kvensk Råd er en samarbeidsplattform bestående av ulike kvenske lokallag i Troms: Kvænangen Qven og sjøsamisk forening, Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura, Skibotn kvenforum, Tromsø kvenforening og Kveeninuoret – Kvensk ungdomsnettverk.
    Halti kvenkultursenter er prosjekteier og fungerer som rådets sekretariat.