Kvensk Råd skal bestå

Kvensk Råd, som Halti Kvenkultursenter IKS er sekretariat for, består i skrivende stund av ett lokallag fra Tromsø, to fra Storfjord, ett fra Kåfjord, ett fra Kvænangen og den landsdekkende ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret. Norske Kveners Forbund og Kvänlandsforbundet er begge representert i rådet. Fra Finnmark har Alta Kvenforening vært med siden oppstarten av daværende «Kvensk Samarbeidsråd» i 2010, men i april 2014 valgte de å trekke seg ut. Møtet på Storslett den 12. september var dermed det første møtet der kun lokallag fra Troms deltok.

Man innledet blant annet møtet med å spørre seg hensikten med dagens råd. Det ble påpekt at rådet er et viktig talerør og en viktig samarbeidsarena, særlig siden det går på tvers av de to ovenfornevnte forbundene og den kvenske ungdomsorganisasjonen. Navnet «Kvensk Råd» ble også tatt opp på nytt, hvorpå man stemte over å gå tilbake til det opprinnelige navnet «Kvensk Samarbeidsråd» eller beholde dagens navn. Flertallet var for det siste.

Punkter på sakslista var blant annet gjennomgang av tidligere saker, organisering og profilering, økonomi, oppfølging av saker og flere punkter under eventuelt. Neste møte er planlagt holdt 8. desember. Sekretariatet jobber i disse dager med å få sendt ut referat, skriv og uttalelser fra møtet til forskjellige samfunnsorganer og media.