Kvensk i Manndalen

Lisa Vangen skriver i artikkelen «Kvensk i Manndalen» at det helt siden midten av 1700-tallet har vært en kvensk befolkning i Manndalen, og at andelen kvener har vært mye større enn det som kommer fram i folketellingene, ifølge avisa Ságat.

Redaktør Reidun Mellem, uttalte følgende til Ságat etter vellykket salg av årsboka: – Populariteten i år skyldes blant annet Lisa Vangens artikkel om kvener i Manndalen. Det samiske har dominert lenge i Kåfjord. Kvenene har følt seg overkjørt, og Vangens artikkel har gitt folk en anledning til å uttale seg om dette problemet.

 

Les Vangens artikkel og Ságats reportasje på lenkene under.