Kvenkultursatsing i Nord-Troms

Kuva/Foto: Angelika Goldmann

Halti kvenkultursenter IKS har, i samarbeid med Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, ITU Kvensk Teater Trupp og Nord-Troms Museum AS, søkt om støtte til det toårige prosjektet Kyläpeli – bærekraftig verdiskapning med utgangspunkt i kvensk kultur (2018-2019). Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Troms fylkeskommune på inntil kr 750 000,- og fra Nordreisa kommune på inntil kr 200 000,-. Halti kvenkultursenter er formell eier av prosjektet, og prosjektet ledes av Inger Birkelund (ihana! AS).

– Prosjektet vurderes til å berøre et område, både tematisk og geografisk, med et stort uforløst potensial for verdiskaping. Fylkets fortrinn hva angår kultur har lenge vært ansett som et område en ønsker å bygge videre på innenfor reiselivet, men foreløpig har det vært få initiativ tilknyttet den kvenske delen av dette. Tematikken har imidlertid potensiale til i framtiden kunne bli et virkelig signaturprodukt for hele regionen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Kvenkultursenteret har også, i samarbeid med ihana! AS, ITU Kvensk Teater Trupp og KultNett AS, søkt om støtte til forprosjektet Kventeater 2.0, med mål om å stifte et nasjonalt kventeater i tilknytning til Halti og Nordreisa. Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Troms fylkeskommune på inntil kr 370 000,-, som utgjør 74 % av totalen. Halti kvenkultursenter er formell eier av prosjektet, og prosjektet ledes av Inger Birkelund (ihana! AS).

– Dette er en spennende begynnelse på noe jeg håper og tror kan bli en virkelig utviklingsmotor innenfor kvensk språk og kultur for framtiden. Vi har allerede sett hvordan teateret kan engasjere både publikum og lokalt næringsliv via tilstøtende prosjekt tilknyttet spelet Kyläpeli i Reisadalen, og det er flott at vi kan bidra til den videre utviklingen av dette, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

– Troms fylkeskommune har i en årrekke vært en viktig støttespiller til arbeidet med revitaliseringen av kvensk språk og kultur i Troms, og viser også her vilje til å være med å løfte. Disse to prosjektene er viktige steg for å styrke eksisterende produksjonsmiljø, og for å gjøre kvensk språk og kultur mer tilgjengelig for alle i framtiden, sier Pål Vegard Eriksen, daglig leder på Halti kvenkultursenter.