Kvenkultur på Skjervøy

Paaskiviikko, kvenske kulturdager i Nord- Troms, ble arrangert med stor suksess i juni 2010.

Nå er tiden kommet for å planlegge neste års arrangement. Paaskiviikko 2011 blir i uke 23.

Vi inviterer til et møte Skjervøy Rådhus kl.18.00 torsdag 7.oktober. Vi oppfordrer enkeltpersoner med interesse av kvenkultur, lag og foreninger til å komme. Formålet med møtet er å se om det er interesse for å ha en Baaskidag på Skjervøy, og eventuelt etablere en arbeidsgruppe som kan tenke seg å være med å planlegge og arrangere Skjervøys baaskidag.

For mer informasjon, kontakt Halti kvenkultursenter IKS på telefon 91104059 eller e- post kvenkultursenter@halti.no

Vel møtt!