Kven er kven. En analyse av kvensk kultur og identitet i en global diskurs.

Universitetet i Stavanger.
Studieprogram for Kunst og kulturvitenskap ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Det samfunnsvitenskaplige fakultet.Skrevet at Lise Jakobsen

Lise Jakobsen er fra Nordreisa og har skrevet masteroppgave om kvenene og kvenske institusjoner.