KveenIdol 2012: Barn maler for fred

Kvensk som minoritetsgruppe har levd side om side med samisk og norsk i flere generasjoner i vår region. Gjennom maleaktiviteten vil deltakerne gjennom å ta utgangspunkt i vår kultur med tre stammers møte, finne fellesnevnere med minoriteter og fredsarbeid andre steder i verden. Gjennom deltakelse er målsettingen at barn og unge skal oppleve å fremme fred og vennskap mellom folk og nasjoner. Deltakerene på workshop kan velge om de senere vil stille i KveenIdol med sine arbeider.

KveenIdol har søkt og fått støtte til workshopen og arrangementet for øvrig fra Troms fylkeskommune. Styret i KveenIdol har vedtatt å arrangere workshops hvert år framover, neste år er det film/videoproduksjon som står på programmet. Fagansvarlig neste år blir Nicolaysen Film & Media v/Kristin Nicolaysen.