KvääniÄänii-øvinger før innspilling

sanggruppa KvääniÄänii skal delta på NRK-prosjektet «Salmeboka fra perm til perm» og innspillingene finner sted i Tromsø, lørdag 29. november. I forkant vil man likevel kjøre noen øvinger:

  • 16. november kl. 1700-2000 på Kulturhuset i Olderdalen, Kåfjord.
  • 17. november kl. 1800-2100 på Norske Kveners Forbunds lokaler i Hansjordnesbukta, Tromsø.
  • 28. november kl. 1800-2100, sammen med organist Kristian Paulsen.
    Nærmere informasjon om sted kommer.
  • 29. november: Innspillingsdag i Tromsø. 
    Nærmere informasjon kommer.

Dirigent Tove Reibo trenger en oversikt over hvem som blir med på NRK-opptakene lørdag 29/11 og hvem som kan øve med oss i Olderdalen 16/11 og i Tromsø 17/11. Hun må også vite hvem som har behov for overnatting i Tromsø fra fredag 28. til lørdag 29. november.

Gi tilbakemelding på mail til tovereibo@gmail.com eller sms til tlf 913 40 920, selv om muntlig beskjed er gitt tidligere.