«KvääniÄänii» er stiftet

KvääniÄänii er et kombinert barne- og voksenkor og er en videreføring av «Kvensk sanggruppe i Nord-Troms» som startet opp i 2011. Tidligere har sanggruppa deltatt på «Muisto ja Toivo»-prosjektet («Minner og håp») til Halti Kvenkultursenter IKS, der man blant annet spilte inn plate og hadde forestilling under Paaskiviikko 2013. Nå har gruppa fått det kvenske navnet «KvääniÄänii», som betyr «kvenske stemmer» og er stiftet som en egen organisasjon.

Gunn-Lill Johansen fra Nordreisa er valgt som styreleder og sitter i styret sammen med Tove Reibo (Nordreisa) og Line Evensen (Kåfjord). Vara er Bente Imerslund (Nordreisa).

 

Salmeboka minutt for minutt

Like etter stiftelsesmøtet på Halti-bygget i Nordreisa hadde KvääniÄänii sitt første «oppdrag» der man deltok på sangkafé i Kvænangen (bilde). Det nyetablerte koret, som trolig er det eneste kvenske koret i landet, har nå satt seg som mål og ta del i NRK-prosjektet «Salmeboka minutt for minutt» ettersom den nye salmeboka innholder 15 kvenske salmer. Dirigent Tove Reibo har meldt koret på i dag, men håper man slipper å ta den lange veien til Trondheim for innspilling.

– Av praktiske og økonomiske årsaker håper jeg NRK vil åpne for innspilling i Tromsø, slik de har antydet tidligere.

Bak f.v.: Tove Reibo, Bente Imerslund, Line Evensen og Bjørn-Ivar Hammervoll. Foran: Gunn-Lill Johansen. (Foto: Ragnhild Enoksen)

 

Bli medlem i KvääniÄänii

Ønsker du å bli med i KvääniÄänii, ta kontakt med Tove Reibo på tlf. 913 409 20 eller per e-post tovereibo@gmail.com. Medlemsavgiften er satt til kr. 50,- for alle under 26 år og kr. 100,- for de som er eldre. Alle som ønsker å være med og synge på kvensk er hjertelig velkommen, både barn og voksne!