Kurs i digitale fortellinger

Halti kvenkultursenter og ihana! ønsker å takke elevene på medie- og informasjonskunnskap 2 ved Nord-Troms videregående skole for vel gjennomført kurs i digitale fortellinger og gratulere med flotte resultater.

Kurset, som ble ledet av Tove Reibo og Inger Birkelund, ble gjennomført over en to ukers periode med tre samlinger og hadde «kvensk kultur» som tema. Et implisitt mål med kurset var å bevisstgjøre flere unge omkring kvensk språk, kultur og historie.

Oppbygging av fortelling med innhold, dramaturgi og virkemidler stod sentralt i kurset, og elevene har brukt bilder, video, lydopptak og gjort all redigering kun ved hjelp av ipad.

De individuelle resultatene består av flotte, digitale fortellinger på 2-6 minutter som ble framvist på kino i anledning markeringen av Kvenfolkets dag den 16. mars på Halti kulturscene i Nordreisa.

Vi ønsker også å takke Nord-Troms videregående skole og faglærer Hilde Bø for imøtekommenhet og samarbeid.