Kurs i digital historiefortelling

Digital historiefortelling:
– Stillbilder, videoer, musikk og fortellerstemme settes sammen i et digitalt bildespill i videoformat.

Med historier kan du fortelle hvor du kommer fra og hvor du er på vei. Historiene du forteller, og historiene mennesker forteller videre om deg, definerer hvem du er og hvordan du blir oppfattet.

Du velger selv hvilken historie du ønsker å fortelle. Det kan være en personlig fortelling, eller om et tema. Det viktigste for oss, er å få frem mange ulike stemmer og vinklinger rundt og om det kvenske. Dess flere tråder og nyanser vi har, jo bedre teppe kan vi veve i vår felles historiefortelling.

Se vedlegg for mer informasjon om tidspunkt, mål og ferdigheter.

Lærer er Inger Birkelund. Du kan se hennes fortelling «Mie olen ämmi» ved å følge vedlagte link.

Merk påmeldingsfrist 1. november.