Konstituert for to måneder

Kieli- ja prošektityötelijä, ja vt. sentterin johtaja, Tove Raappana Reibo. Kuva: Pål Vegard Eriksen

Styret i Halti kvenkultursenter IKS har konstituert språk- og prosjektarbeider, Tove Raappana Reibo, som daglig leder fra og med 1. februar til og med 31. mars. Dette for å dekke opp tomånedersperioden fra avtroppende daglig leder, Pål Vegard Eriksen, sin siste dag 31. januar, og fram til påtroppende daglig leder, Annie Blomli, starter opp 1. april. Eriksen skal nå over i en stilling som journalist i Ruijan Kaiku.

Tove Raappana Reibo har vært ansatt hos Halti kvenkultursenter IKS siden 2011.