Klart for innmelding i KvääniÄänii

Alt det formelle rundt stiftelsen av KvääniÄänii er nå i orden og man kan nå melde seg inn som medlem. Alle under 26 år betaler kr 50,- og alle over betaler kr 100,-. Pengene settes inn på kontonummer 4740 14 77299 og merkes med navn, fødselsår og kontaktopplysning (f.eks «Kari Olavsdatter f. 1970, kari@olavsdatter.no»).

I og med at KvääniÄänii er et kombinert barne- og voksenkor, ønskes både barn og voksne hjertelig velkommen som medlemmer!

Skal synge på NRK

KvääniÄäniis første planlagte oppdrag blir deltakelse i NRK-satsingen «Salmeboka fra perm til perm», der man skal synge noen av de kvenske salmene i den nye salmeboka. Innspillinger vil finne sted i Tromsø i slutten av november. Styreleder i sanggruppa, Tove Reibo, sier at man planlegger en øvehelg i starten av november. Medlemmer vil få nærmere opplysninger.

Tove Reibo, Bente Imerslund, Line Evensen, Bjørn-Ivar Hammervoll og Gunn-Lill Johansen. Foto Ragnhild Enoksen

 

Les også: KvääniÄänii er stiftet