Kan du stille til intervju?

Raisanen skriver dette på www.finsk.no

«I ELDIA-prosjektet undersøker vi situasjonen for minoritetsspråk og flerspråklighet i ulike deler av Europa.

I Nord-Norge forsker vi på kvensk, finsk og nord-samisk språkene og deres status, og flerspråklighet i den nordnorske befolkningen. Vi intervjuer brukere av minoritetsspråket, samt de som tilhører minoritetsgruppa, men som ikke lenger snakker språket.

Vi trenger deltakere til gruppe- og individintervju som skal gjennomføres på ulike steder i Nord-Norge. Dersom du er interessert i å delta på et intervju i prosjektet vårt, vennligst ta kontakt med anna-kaisa.raisanen@oulu.fi.»

For mere informasjon om dette spennende prosjektet, se http://www.eldia-project.org/