Kåfjord støtter oppgradering av kvensk fra nivå II til nivå III i det Europeiske språkcharteret!

Kvensk samarbeidsråd sendte i mai 2011 en henstilling til kommunene i Nord-Troms og Alta, om å støtte oppgradering av det kvenske språket. Det kvenske språket ble i 2005 anerkjent som et minoritetsspråk på nivå II i henhold til den europeiske minoritetsspråkpakten; språkcharteret. Det betyr at myndighetene har anerkjent språket, men ikke fulgt opp med midler for å ivareta og videreutvikle det kvenske språket.

Kvensk samarbeidsråd ønsker en oppgradering av språket til nivå III, da man forflytter det økonomiske ansvaret for kvensk fra kommunene til de sentrale myndigheter. Rådet mener at Staten Norge er forpliktet til å ivareta det kvenske språket, og det haster! Kvensk er et svært truet språk, og språkbærerne blir stadig færre.

Kåfjord kommune har i tillegg til å gi sin støtte til oppgradering, og også vedtatt at det skal gjennomføres et utvikllingsprosjekt i kommunen for å styrke synliggjøringen av det flerkulturelle Kåfjord, med spesielt fokus på kvensk språk og kultur.

Se referat fra kommunestyremøtet her

Til nå har kommunene Kåfjord, Storfjord, Nordreisa, Kvænangen og Porsanger vedtatt sin støtte til oppgradering. Kommunene i regionen viser med dette at de ser nødvendigheten av at kvensk språk og kultur blir ivaretatt før det er for sent. Når vil vi bli hørt av sentrale myndigheter?