Ka sku vi ha gjort uten havet? Sku vi ha bært båtan???

De første kjente beskrivelser av kvenene finner vi Ottars beretning fra 800-tallet. Ottar fortalte til kong Alfred at Sør-Norge hadde Sverige til nabo, mens Nord-Norge hadde Kvenland som nabo i øst.

Han forteller at «Somme tider herjer kvenene på nordmennene over fjellet, men somme tider nordmennene på dem. Det er meget store ferske vann mellom fjella, og kvenene bærer sine skip over land opp i de vannene, og derfra herjer de på nordmennene. De har meget små skip og meget lette.”

Når kvenene og nordmenn får en felles fiende, er de derimot enige og kjemper sammen. I Egils saga, der Torolf Kveldulfson en gang på 900-tallet var på vei nordover for å kreve finneskatt traff han kvener som ba ham om hjelp til å kjempe mot karelerne. Sagaen forteller at Kvenland lå øst for Finnmark, og deres konge het Faravid. De reiste sammen til Karelen, og vant slaget.

Det er noe uklart om dagens kvener er etterkommere av de historiske kvenene fra Kvenland, men kvenene har i alle fall vært her i Ruija i århundre.

Historisk dokumentasjon og kildegranskinger er svært spennende. Men på slutten av Paaskiviikko lar vi forskning være forskning, og inviterer til KVENSK MESTERSKAP I BÅTBÆRING.

Fredag 7. juni klokken 17.00

Straks etter åpningen på fredag 7. juni, på Markedsplassen i Sørkjosen vil vi informere om konkurransen. Vi har utfordret Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Nordreisa til å stille lag og springe konkurranseløp med Baaski`en på fredag. Dette blir spennede!!! Hvilket parti er raskest, best på samarbeid og sterkest?

Det er mulig for lag å prøvespringe løypa fredagskveld og lørdagsformiddag.

L

ørdag klokken 15.00

Vi utfordrer lag på 4 personer til å stille opp og bære en Baaski! Båten skal bæres en strekning i lett kupert terreng, på kortest mulig tid. Båten ser nok ikke akkurat ut slik den gjorde på Ottars tid, men folka er ikke så ulike. Registrering kan gjøres hos oss i Kvenkultursenteret fram mot start, på telefon 91104059 eller e-post kvenkultursenter@halti.no. I helga finner dere oss på Markedsplassen, og kan melde dere på da.

Premien til vinnerlaget er hovedsakelig heder og ære, og rykte på seg som våre beste båtbærere, noe vi trenger om vi engang skal dra på tokt!

Tar dere utfordringa???