Julehilsen fra Halti Kvenkultursenter

Vi må også huske på noen av de positive tingene som har skjedd i kvenmiljøet i løpet av året:

  • Norske Kveners Forbund og Kvänlandsforbundet er omsider samstemte om at 16. mars skal være «Kvenfolkets dag».
  • Kipparifestivalen ble gjennomført med brask og bram i Børselv etter noen års pause og Paaskiviikko gikk sin vante gang i Nord-Troms.
  • Solgunn Hesjevoll rakk å gi ut boka «Solgunni muistelee/Solgunn forteller» før sin bortgang.
  • Agnes Eriksen ga ut lærebøkene «Minun kieli, minun aaret»
  • UiT Norges arktiske universitet har hatt kvenske studier løpende og har arrangert et todagers seminar om revitalisering av kvensk språk.
  • Storfjord kommune har som den første i Troms fylke fått et trespråklig kommunenavn og gjennomgående trespråklig skilting.
  • Storfjord Språksenter og Halti Kvenkultursenter er blitt nevnt på statsbudsjettet og kvenene har fått sin egen prosjektpott.
  • KvääniÄänii promoterte kvenene og det kvenske språket på riksdekkende TV i forbindelse med «Salmeboka minutt for minutt» med seks kvenske salmer – og det i beste sendetid!
  • Fylkestingene i Finnmark og Troms har begge gjort enstemmige vedtak på å støtte oppgradering av det kvenske språket fra nivå to til nivå tre på språkcharteret.

 

For Halti Kvenkultursenters vedkommende har det vært et år preget av utskiftninger på ledersiden og i styresammensetninga. I høst ble undertegnede konstituert som ny daglig leder, itillegg er brorparten av styret nyvalgt.

I 2014 har vi blant annet arrangert Paaskiviikko, vi har holdt språkkafé med godt oppmøte og positiv stemning i Kvænangen og vi var svært delaktig i forbindelse med den kvenske språkleiren for ungdom. Mye tid har gått til styringsgruppa i et samhandlingsprosjekt i forbindelse med nye Halti, der vi sammen med de andre enhetene på huset skal møte hverdagen på en ny arena og med de utfordringene det innebærer, samt de mange nye mulighetene! Vi har også tatt del i utstillingsgruppa til Nord-Troms Museum i forbindelse med hovedutstillinga som Halti vil romme, der vi har kommet med våre innspill og bemerkninger underveis i prosessen.

Kvenkultursenteret vil få tre nye kontorer, et formidlingsrom, mulighet til å hente inn temporær utstilling og mulighet til å benytte hovedutstilling og den nye kultursalen i vårt formidlingsarbeide. Vi ser fram til innflytting den 1. mai og til den offisielle åpninga i oktober 2015!

Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle velkommen til Paaskiviikko 2015! Det vil finne sted fra 7.-14. juni i Nord-Troms. Vi håper også å kunne invitere til flere arrangementer, seminarer, kurs og språk- og kulturkvelder i løpet av det kommende året.

Utover det vil vi ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Hyvvää joulua ja onnelista uutta vuotta!

 

 

På vegne av Halti Kvenkultursenter,

 

 

Pål Vegard Eriksen
Daglig leder