Jättäkkää tervahauan rauhaan / La mila leve

Kulturminnet, som er lokalisert på Skillemo i Alta, har til tross for sin høye alder p.t. status «ikke verneverdig» ettersom kvenske kulturminner må være datert til år 1537 eller eldre for å oppnå automatisk vern. Hadde dette vært et samisk kulturminne ville stedet automatisk vært fredet, dersom den var 100 år gammel eller eldre. Men som et kvensk kulturminne, er det andre regler som gjelder, skriver NRK.

Leder for Kvensk råd, Anne Gerd Jonassen fra Kvænangen Qven og sjøsamisk forening, deltok på en befaring på stedet i regi av Alta kvenforening. Hun kan ikke begripe at plasseringen av trafostasjonen er satt akkurat der kulturminnet er lokalisert. – Her er det svære områder, så hvorfor skal de absolutt plassere denne trafoen oppå denne tjæremila? Det er nesten en demonstrasjon fra dem som har plassert den der, sa hun til NRK.

Nestleder i Alta kvenforening, Åshild Karlstrøm Rundhaug er enig med Jonassen om plasseringen: – At det skal være nødvendig å måtte plassere en trafostasjon rett på en liten tjæremile i den her store skogen, er for meg et mysterium.

NRK Radio: Kvensk tjæremile i veien for kraftlinje (artikkelen fortsetter under bildet)

skillemoen.jpg

I et skriv til NVE tidligere i høst anmodet Kvensk råd om at plasseringen av trafostasjonen tas opp til ny vurdering, og skrev blant annet at «til tross for at kulturminnet ikke regnes som verneverdig jf. kulturminneloven, vil enhver skade på nevnt kulturminne være i strid med Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter». Alta kvenforening, Norske kveners forbund (NKF) og Fortidsminneforeningen i Finnmark sendte alle inn klage, men samtlige ble avvist. NKF klagde på vedtaket, og dermed ble saken sendt videre til Olje- og energidepartementet hvor man angivelig venter på svar.

Se «La mila leve – Jättäkkää tervahauan rauhaan » på facebook

Siste nytt i saken er at venstrepolitiker og leder i Stortingets Energi- og Miljøkomité, Ola Elvestuen, har sendt inn spørmål til klima- og miljøminister Tine Sundtoft: -– Har Riksantikvaren på noe tidspunkt vurdert å innføre en tilsvarende bestemmelse om automatisk vern av kvenske kulturminner som gjelder for samiske kulturminner, og hvis ikke, vil statsråden be Riksantikvaren om å foreta en slik vurdering?

Halti kvenkultursenter er sekretariat for Kvensk råd, som er en samarbeidsplattform for kvenske lokallag i Troms. Anne Gerd Jonassen fra Kvænangen Qven og sjøsamisk forening er leder for rådet.