Inviterer til begynnerkurs i kvensk

Oppdatering 9/11: Arrangørene har besluttet å utsette kurset som følge av koronasituasjonen, men tar sikte på å avholde et kurs når situasjonen tilsier at det er mulig.


Opprinnelig tekst:

Kåfjord kvenforening, i samarbeid med Halti kvenkultursenter IKS, inviterer til 12-timers helgekurs i kvensk for nybegynnere den 13. – 15. november i Kåfjord. Kursholder er Katriina Pedersen fra Naavuonon kielisentteri – Kvænangen språksenter.

Kursplan
Kurset er delt inn i fire økter á 3 timer:
Fredag 13:11 kl. 18-21 (økt 1/4)
Lørdag 14.11 kl. 10-13 (økt 2/4), kl. 13-14 (mat) og kl. 14-17 (økt 3/4)
Søndag 15.11 kl. 10-13 (økt 4/4)

Påmelding
Deltakelse er gratis, men påmelding er bindende. Det vil være enkel servering underveis, samt matservering mellom øktene på lørdagen.

Det er 15 ledige plasser, og medlemmer av Kåfjord kvenforening vil prioriteres. Andre kan likevel melde seg på, og vil få tilbakemelding etter påmeldingsfristens utløp.

Deltakerne bes ha med skrivesaker for egne notater, og uteklær for eventuell utendørsøkt (væravhengig).

Frist for påmelding er 6. november. Send e-post til post@kvenkultur.no eller en SMS til +47 970 07 388, og oppgi følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Medlem/Ikke medlem

Kurset er en del av prosjektet «Styrking av kvensk identitet i Kåfjord». Prosjektet er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune gjennom ordningen Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kultur.