Invitasjon til ungdomsleir

Ungdomsleiren er en del av Halti kvenkultursenters prosjekt «På tvers av landegrensene». Prosjektet har fokus på barn og unge og skal være et framtidsrettet tiltak for framtidens språk- og kulturarbeidere og framtidens brukere av kvensk og meänkieli, samt knytte sterkere bånd- og styrke samarbeidet mellom Tornedalen og de kvenske miljøene i Norge.

Til tross for at programmet p.t. ikke er helt klart, kan vi røpe at vi blant annet planlegger felles opphold, sightseeing, sauna(polska) og isbading, fotokurs og språklig opplegg – «dagens kvenske ord».

Medlemmer av de to ungdomsorganisasjonene Kveeninuoret og Met Nuoret vil grunnet begrenset antall plasser ha deltakelsesfordel og det er «først til mølla»-prinsippet som gjelder. Det stilles ingen krav til språkkunnskaper. Deltakelse, kost og losji på ungdomsleiren vil være gratis. Halti kvenkultursenter har også anledning til å dekke rimeligste reisemåte for de som har behov for det.

Foto: Heidi Nilima Monsen/Ruijan Kaiku

 

Påmelding

Det vi behøver å vite om deg som deltaker:

 Navn og fødselsdato

 Adresse, telefonnummer og mailadresse

 Reise: Hvor reiser du fra? Hvordan reiser du?

 Språkkunnskaper: På en skala fra 1-10, hvor godt snakker du kvensk, meänkieli eller finsk?

 Spesielle behov: Har du matallergi eller andre behov vi bør ta hensyn til?

 

Påmelding sendes til kvenkultursenter@haltinh.no innen 30. oktober.