Innspill til kommuneplaner fra Kvensk samarbeidsråd

Kvensk samarbeidsråd sier de er kjent med at det i disse dager arbeides med kommuneplaner i mange av kommunene i regionen. Kulturminner og kulturarv er en del av kommuneplanen.

Kvenene ønsker å gjøre kommunene oppmerksomme på sannsynligheten for at det finnes kvenske kulturminner i de respektive kommuner, og ber kommunene ta hensyn til kvensk kulturhistorie og kvenske kulturminner i arbeidet med kommuneplanen.

I 2011 tok Kvensk samarbeidsråd opp utfordringer knyttet til kvenske kulturminner, og sendte brev til Riksantikvaren. De viser til utfordringene ved at kvenske og norske kulturminner har et annet regelverk enn samiske kulturminner, og vanskelighetene i eksisterende registreringsarbeid for å se forskjell på disse. Det har i det siste vært konfliktsaker i media, der kvenske kulturminner er registrert som samiske.

Kvensk samarbeidsråd ønsker ikke at skjevhetsforholdet i kulturminneforvaltningen skal utarte seg til å bli en kamp om fortiden mellom kvener, samer og nordmenn i våre regioner, som er preget av ”Tre stammers møte”.

Kvensk samarbeidsråd ber kommunene være bevisst denne ulikheten i regelverket, og å ta hensyn til de kvenske kulturminnene i deres arbeid.

Vedlagt ligger brev som er sendt kommunene.